Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Gemeenteraad en sociaal domein (Nijkerk)

Welke rol kan de Rekenkamer hebben? Het  experiment-Almelo.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht zijn gemeenteraden de organen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van gemeentelijke taakuitvoering (horizontaal toezicht). Daarmee zijn de toezichthoudende taken van de provincie overgeheveld naar de gemeentelijke bestuursorganen. Van gemeenteraden wordt dus gevraagd om een systeem van toezicht en controle te ontwikkelen op alle taken die de gemeente uitvoert, in het bijzonder in het sociaal domein.

Ligt hier dan een taak voor de rekenkamer(commissie)? In Almelo vond men dat in ieder geval de moeite van een experiment waard. In 2014 heeft de gemeenteraad van Almelo een onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein ingericht en Douwe Jan Elzinga aangetrokken voor een tweejarig experiment (met een jaarlijks extra budget van € 100.000,-). Daarnaast heeft de Rkc-Almelo het initiatief genomen om de rekenkamers van de Twentse gemeenten structureel samen te laten werken bij onderzoek naar thema’s in het sociaal domein.

In deze studiebijeenkomst zullen drie inleiders hun ervaringen met u delen en aangeven wat de succes- en faalfactoren van dit model zijn.

Inleiders

Douwe Jan Elzinga

Is naast zijn functie als hoogleraar lid van de rekenkamercommissie Almelo en  verantwoordelijk voor de invulling van de toezichtfunctie sociaal domein.

Marike van Doorn

Is raadslid en lid rekenkamercommissie van Almelo en tevens lid VNG-commissie Raadsleden & Griffiers. Zij is pleitbezorger en initiatiefnemer in Almelo om de rekenkamerfunctie uit te breiden met deze toezichtfunctie.

Elias de Haan

Was ten tijde van de ontwikkeling van de toezichtfunctie voorzitter van de rekenkamercommissie van Almelo.

Deze studiebijeenkomst vindt plaats op 2 locaties: in Winsum op 21 april en in Nijkerk op 12 mei. De kosten bedragen € 75,= per persoon excl. BTW.

U kunt zich direct online aanmelden voor Winsum en voor Nijkerk.

Wanneer:
12 mei
Time:
13:00 - 16:30
Evenement Categorie:
Locatie:
De Schakel
Oranjelaan 10, Nijkerk, 3862CX Nederland
+ Google Maps
Website:
http://www.deschakelnijkerk.nl/
Programma:
13:00 Ontvangst
13:30 Presentaties door inleiders
14:30 Algemene vragenronde
15:00 Pauze
15:15 Debat en verdieping
Kosten:
Locatie:
De Schakel
Oranjelaan 10, Nijkerk, 3862CX Nederland
+ Google Maps
Website:
http://www.deschakelnijkerk.nl/

Agenda themabijeenkomsten

Nieuwe themabijeenkomsten in ontwikkeling!

2014 / 2015

Deze themabijeenkomsten hebben eerder plaatsgevonden dit jaar: