Herindeling leidt tot grotere afstand tussen burgers en de gemeentelijke overheid. Dit vinden veel gemeenten ongewenst. Kon een inwoner van een dorp in een ver verleden nog naar zijn of haar burgemeester lopen, tegenwoordig moet je een klacht indienen op internet en hopen dat er iets mee wordt gedaan. Een gevolg is dat het soms moeilijk is om na te gaan waar een klacht echt over gaat.

Gemeenten zijn daarom overal in Nederland op zoek naar oplossingen.

Stibabo heeft in diverse gemeenten onderzoek gedaan en kan aangeven wat werkt en wat niet werkt. Stibabo wil deze kennis graag met u delen en u uitnodigen voor een expertmeeting op 26 januari om 13.00 uur in het Jacobijnenhuis in Winsum.

Mr. dr. Jan R. Lunsing, onderzoeker bij Stibabo, gaat u vertellen over zijn onderzoeken en ervaringen in Oldebroek, Emmen en Westland. Prof. dr. Michiel Herweijer van de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien op welke wijze overheid en burgerparticipatie bij elkaar horen.

Na de presentaties is er uitgebreid gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Meer lezen of aanmelden? De bijeenkomst is geannuleerd!