Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

(Geannuleerd) Expertmeeting Burgers en herindeling

Burgers zonder burgemeester

Let op: de bijeenkomst van 26 januari is geannuleerd. Mogelijk volgt nog een nieuwe datum.

“Wat kunnen maatschappelijke verbanden, zoals sportverenigingen en dorpsverenigingen, doen in een uitgestrekte fusie gemeente met meer dan 40 kernen, om toegang te behouden tot het openbare bestuur. Is het slim om als sportvereniging deel te nemen aan koepelorganisaties (zoals een sportraad) en is het slim wanneer dorpsverenigingen zich gebiedsgewijs en federatief verenigen? Of is het juist handiger om elk voor zich relaties op te bouwen met de gemeentepolitiek en ambtelijke organisatie? Maar komt er dan geen concurrentie tussen dorpen en sportverenigingen om schaarse middelen? Een heel andere vraag is welke eisen er mogen worden gesteld aan de gebiedswethouders en de dorpen coördinatoren. Krijgen deze contactfunctionarissen na de herindeling een meer centrale plaats in de ambtelijke organisatie, of blijven het randfiguren die ook snel van baan zullen verwisselen. Veel zal ook samenhangen met de wijze waarop de politieke partijen hun kandidaten uit de verschillende kernen rekruteren. Is de nieuwe fusiegemeente Westerwolde nu een goed voorbeeld of juist niet? Op burgers wordt een steeds groter beroep gedaan: mantelzorg, breedbandvraagbundeling en energie coöperaties. Maar waarom moeten de ondernemende en nog vitale bewoners de risico’s dragen en moet de overheid de risico’s mijden? De overheid was toch een mechanisme om solidariteit te betrachten en risico’s te spreiden.”

Herindeling leidt tot grotere afstand tussen burgers en de gemeentelijke overheid. Dit vinden veel gemeenten ongewenst. Kon een inwoner van een dorp in een ver verleden nog naar zijn of haar burgemeester lopen, tegenwoordig moet je een klacht indienen op internet en hopen dat er iets mee wordt gedaan. Een gevolg is dat het soms moeilijk is om na te gaan waar een klacht echt over gaat.

Gemeenten zijn daarom overal in Nederland op zoek naar oplossingen.

In Oldebroek wordt de groenvoorziening in enkele dorpen overgelaten aan dorpsbewoners. In Emmen is veel ervaring opgedaan met buurtbudgetten. In de gemeente Westland is na de herindeling een nota kernenbeleid opgesteld. Veel gemeenten vinden een wiel uit en Binnenlandse Zaken verspreidt subsidie over het land om te experimenteren.

In de loop van de tijd heeft Stibabo in diverse gemeenten onderzoek gedaan en kan ze aangeven wat werkt en wat niet werkt. Stibabo wil daarom graag met u haar kennis delen. De expertmeeting van 26 januari komt helaas te vervallen. Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

 

Wanneer:
26 januari 2018
Kosten: