Jan R. Lunsing heeft veel onderzoek verricht naar referenda. Het lokaal bestuur heeft nogal eens de neiging zicht niet met de campagne te bemoeien. Dat kun je beter wél doen. Jan komt graag bij u op locatie om zijn onderzoek toe te lichten. De presentatie is hier alvast in te zien.