GEMEENTE, COMPLEXE PROJECTEN EN DE REKENKAMER

Hoe kunnen raden en colleges beter in positie worden gebracht?

Voor griffiers, raadsleden, lokale bestuurders en leden van rekenkamers

Veel grotere lokale projecten ondervinden vertraging, kampen met budgetoverschrijding en kenmerken zich door gebrekkige informatiestromen – zowel extern als ten opzichte van  de gemeenteraden – en complexiteit. Talrijke bestuurders zijn door dergelijke projecten in de problemen gekomen. Rekenkamers en rekenkamercommissies hebben de laatste tijd veel van dit soort projecten onderzocht en daar zijn vaste patronen en valkuilen zichtbaar. Welke lessen kunnen daar uit worden getrokken? Hoe kan worden voorkomen dat dit onderzoek nodig is? Hoe kunnen raad en college beter in positie worden gebracht? Wat zou de rol van de rekenkamers moeten zijn?

Stibabo organiseert een drietal themabijeenkomsten over dit onderwerp, op 3 locaties in het land. Meer informatie en aanmelden? Klik hier.

Hoe om te gaan met de Rekenkamer Nieuwe Stijl? Mede met het oog op de controle van grote projecten.