In Nederland ontvangen gemeenteraadsleden voor hun werkzaamheden een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk van de grootte van de gemeente. Daarnaast ontvangen raadsleden zogeheten onkosten-vergoedingen en kunnen zij aanspraak maken op bijzondere vergoedingen voor bijvoorbeeld ziekte, dienstongevallen en niet partijpolitiek gebonden scholing.

De gemeenteraad van Almere heeft een presidium, bestaande uit 5 gewone raadsleden. Op welke wijze kan men deze raadsleden een extra raadsvergoeding toekennen binnen de wettelijke mogelijkheden?

Download dit onderzoek (PDF)