In dit innovatieve onderzoek hebben de onderzoekers de vraag of een gemeente voldoende bestuurskracht heeft opnieuw gedefinieerd. Bestuurskracht wordt nu voor het eerst gezien als een hulpbron van de gemeente en is noodzakelijk om de taakzwaarte van een gemeente te dragen. Zowel taakzwaarte als bestuurskracht verschillen per gemeente, dus is de vraag of een gemeente met haar bestuurskracht in staat is de taakzwaarte te dragen. Wanneer bestuurskracht gelijk aan of groter is dan de taakzwaarte, is er sprake van voldoende bestuurskracht.

De taakzwaarte is afhankelijk van de welvarendheid van de bevolking, het bezit van een centrumfunctie en meerkernigheid van een gemeente. De hulpbronnen van bestuurskracht zijn politieke betrokkenheid, burgerkracht, budget per inwoner, reserves per inwoner, ambtenarenkracht, verantwoordingskracht en samenwerkingskracht.

Dit onderzoek bevat een kwantitatief deel, waarmee verschillende type gemeenten worden geïdentificeerd. En een kwalitatief deel dat onderbouwing en nuance toevoegt waar nodig. Het onderzoek is uitgevoerd door StiBaBo in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u meer lezen? Bekijk dan ook deel 2: Adaptief vermogen.

Download dit onderzoek (PDF)