Het wetsvoorstel 34.264 inzake de Mediawet is op 13 oktober 2015 door de Tweede Kamer met brede steun aanvaard. Het wetsvoorstel ligt gevoelig vanwege de ambitieuze doelstellingen van de betrokken staatssecretaris en de daarmee samenhangende discussie door en binnen de publieke omroep. De Eerste Kamer uitte bij de schriftelijke voorbereiding reeds veel kritiek.

De staatssecretaris deed een fors aantal toezeggingen. Maar op welke wijze kunnen de toezeggingen van de staatssecretaris uiteindelijk in de beoogde wet verwerkt worden? Zijn hier novelles op hun plek en kan de inwerkingtreding van de wet wellicht gedifferentieerd plaatsvinden? Is de wijze waarop de aangekondigde wijzigingen van de ontwerp-Mediawet mogelijk zullen worden verwerkt door Eerste en Tweede Kamer in overeenstemming met de staatsrechtelijk gebruikelijke en voorgeschreven werkwijze van de Staten-Generaal?

Download dit onderzoek (PDF)