Stand van zaken en ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling en dualisme.
Douwe Jan Elzinga, Frank de Vries en Jan Lunsing onderzochten de mogelijkheden voor de GR Drechtsteden om de griffier door het AB te laten benoemen.

Download dit onderzoek (PDF)