Hoe voorkom je dat het lokale bestuur door samenvoeging c.q. herindeling op te grote afstand van de burger komt te staan?
Jan Lunsing en Michiel Herweijer ontvouwen een achttal varianten die elk hun voor- en nadelen blijken te hebben.

Belangrijke kanttekening: Bij veel gemeenten wordt de herindeling gestart met een plechtig voornemen aandacht te blijven besteden aan de lokale schaal. Het proces van de herindeling leidt echter al snel tot verwatering van dit voornemen.

Nieuwsgierig geworden? Hieronder vindt u het gehele onderzoek.

 

Download dit onderzoek (PDF)