Elk jaar vinden er herindelingen plaats. Het feit dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen zal ongetwijfeld de drang om versterking via herindeling te zoeken verder doen toenemen. De wet Algemene Regels Herindeling (Arhi) schrijft voor hoe een gemeentelijke herindeling dient te verlopen. Bestuurlijk is er een groot aantal stappen te zetten tijdens een herindelingsprocedure. In het vigerende herindelingskader 2013 wordt het wettelijk kader uitgewerkt. Een primaire taak voor het lokale politiek-bestuurlijke kader, dat daarbij heeft rekening te houden met een vijftal criteria. In dit rapport worden deze criteria nader tegen het licht gehouden.

 

Download dit onderzoek (PDF)