In de gemeente Huizen speelt de vraag hoe er bij een stemming over personen gestemd moet worden. De Gemeentewet verlangt hier in beginsel een schriftelijke stemming. Maar wat te doen indien aan de raad een voorstel wordt gedaan om slechts één persoon te benoemen, terwijl andere kandidaten ontbreken? Is dan ook een schriftelijke ronde nodig?

Het betreffende vraagstuk kan langs twee lijnen worden benaderd. Wat is de beste keuze, een principiële of pragmatische invalshoek?

Download dit onderzoek (PDF)