Het vaststellen van concrete doelen is het leidend principe bij kaderstelling. De doelen die door de gemeenteraad worden gesteld liggen bij voorkeur op het strategisch vlak, en zijn daarmee koersbepalend. Ook de wijze waarop doelen worden bereikt kan onderdeel vormen van de kaderstelling. De controlerende rol van de raad is onlosmakelijk verbonden met deze kaderstelling. De Rekenkamercommissie Ede wil met het onderzoek “Kaderstelling onder controle” de gemeenteraad inzicht geven in de wijze waarop de raad praktijkinvulling geeft aan de kaderstellende en controlerende functie.

Download dit onderzoek (PDF)