Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid heeft besloten in te stemmen met een voorstel om de extra kosten, gemoeid met de opvang van asielzoekers, te financieren vanuit de middelen van de veiligheidsregio. Is dit besluit van de VRZHZ om de financiering daarmee (gedeeltelijk) voor rekening van de gemeenschappelijke regeling te laten zijn in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving? En is de VRZHZ überhaupt bevoegd om besluiten te nemen op het terrein van migrantenbeleid? Namens de gemeente Papendrecht maakte burgemeester C.J.M. de Bruijn hiertegen bezwaar.

Download dit onderzoek (PDF)