De staatssecretaris van VWS heeft de Sociale Verzekeringsbank (een zelfstandig bestuursorgaan dat in het leven is geroepen door de minister van SZW) opdracht gegeven om ambtshalve betalingen te doen. De vraag van de Algemene Rekenkamer is of hij daartoe formeel-juridisch wel bevoegd was/is.

Download dit onderzoek (PDF)