Naar aanleiding van de vraag of de handhaving van omgevingsvergunningen in Nederland voldoende was aangepast aan de eisen van de tijd, werd de commissie Mans in het leven geroepen. De commissie signaleerde vier kernproblemen, die allen wezen op een te gefragmenteerd handhavingsbeleid. Het advies luidde dan ook dat er een landelijk dekkend net van omgevingsdiensten zou worden opgezet, en dat elke gemeente verplicht zou moeten deelnemen aan deze diensten. Het ministerie heeft dit advies opgepakt en is gaan werken richting regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). De provincie werd aangewezen als regisseur. In de provincie Friesland zijn 3 gemeentes die een andere zienswijze hebben. Is er een alternatief voor de RUD? 


 


Download dit onderzoek (PDF)