Novatec is een gemeenschappelijke regeling die in het leven is geroepen om uitvoering te geven aan de WSW in vijf gemeenten, waaronder de gemeenten Leek en Zuidhorn. Sinds 2006 nemen uitsluitend collegeleden deel aan zowel het algemeen (AB) als ook het dagelijks bestuur (DB) van Novatec. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Novatec hebben sinds 2006 eenzelfde samenstelling. De controle van de raadsleden over de beleidsvoering van Novatec loopt dus nu uitsluitend via de raadsbesluitvorming over de jaarstukken van Novatec en de verantwoording die wordt gevraagd aan het DB/AB-lid.

Novatec bestaat momenteel uit drie werkmaatschappijen:

 • Industriële Werken,
 • Groene Werken en
 • Novawork b.v. (het reïntegratiebedrijf).

Onder deze drie werkmaatschappijen valt een groot aantal afdelingen maar ook rechtspersonen (BV’s). Daarnaast zijn er nog joint ventures. Al met al is Novatec daarmee een ingewikkelde netwerkorganisatie geworden.

Het bovenstaande heeft de rekenkamercommissies Leek en Zuidhorn gebracht tot de volgende onderzoeksvraag: Welke risico’s loopt de gemeente Leek bij de exploitatie van het werkvoorzieningschap en in hoeverre zijn deze risico’s zichtbaar voor de gemeenteraad? Met daarbij de volgende deelvragen:

 

 1. Hoe is Novatec georganiseerd, inclusief alle dochtermaatschappijen en joint ventures?
 2. Wie staat aan het hoofd van iedere dochtermaatschappij?
 3. Welke organisaties nemen behalve Novatec deel aan deze joint ventures?
 4. Worden in de dochtermaatschappijen en joint ventures risicovolle producten voortgebracht?
 5. Hoe wisselen de dochtermaatschappijen en joint ventures onderling informatie uit?
 6. Welke inhoudelijke informatie wordt naar de raad gezonden?
 7. Welke financiële informatie wordt naar de raad gezonden?
 8. Heeft Novatec een volledig ontwikkelde productenbegroting? Hoe staan de verschillende dochtermaatschappijen en joint ventures daarin opgenomen?
 9. Hoe verlopen de financiële stromen tussen de verschillende dochtermaatschappijen en joint ventures? Zijn deze stromen voldoende helder te volgen?
 10. Welke exploitatierisico’s loopt de gemeente Leek met de dochtermaatschappijen en joint ventures? Zijn deze risico’s voldoende herkenbaar (in bijvoorbeeld de begroting)?

Het project is afgerond. De rapporten voor Leek en Zuidhorn zijn geïntegreerd tot één eindrapport,genaamd “Matglas, Novatec commercieel en publiek aansturen”.

Download dit onderzoek (PDF)