In 2007 heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen voor het eerst het functioneren van Wold & Waard geëvalueerd. Op zich is dat naar tevredenheid verlopen, maar het gevoel ontstond, dat het beter was de evaluatie door een externe partij te laten uitvoeren. Er wordt een vergelijkbaar proces voorgesteld als voorheen is gevolgd.

De evaluatie zal uit een aantal stappen bestaan.

  1. Aan de commissarissen en de directeur-bestuurder van Wold & Waard wordt gevraagd een enquêteformulier in te vullen.
  2. Elk van de commissarissen en de directeur-bestuurder wordt een interview afgenomen waarbij de ingevulde enquêtes zullen als uitgangspunt dienen.
  3. Tot slot zal de onderzoeker zijn bevindingen presenteren. Er kunnen dan vragen worden gesteld en men kan met elkaar in discussie treden.
  4. Na verwerking van de discussie zal het eindrapport worden opgeleverd.

Het onderzoek is eind februari 2009 naar tevredenheid afgerond middels een mondelinge rapportage aan het bestuur.