De Veiligheidsregio Zeeland is geconfronteerd met een complexe situatie. De regio werkt materieel op basis van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die formeel niet in werking is getreden. Dat laatste is het geval aangezien 2 van de betrokken 13 Zeeuwse gemeenten niet hebben ingestemd met de nieuwe regeling.

Hoe hiermee om te gaan? Douwe Jan Elzinga, Frank de Vries en Jan Wibier formuleerden een antwoord op deze kwestie:

 

Download dit onderzoek (PDF)