Stibabo heeft voor de gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg onderzoek gedaan naar de controle en sturing van verbonden partijen door de raden van deze gemeenten. Daarbij kon een vergelijking worden gemaakt tussen drie tweetallen van verbonden partijen. De afvalverwerking van ROVA en Area, de GGD IJsselland en Drenthe en tenslotte de RUD IJsselland en Drenthe.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er in Coevorden al langere tijd werd geworsteld met het probleem, terwijl in Hardenberg de raadsleden juist begonnen waren met het erkennen van de problemen. Stibabo kon Coevorden adviseren vervolgstappen te nemen en aan Hardenberg om de ervaringen van Coevorden mee te nemen en vervolgens vergelijkbare stappen te nemen.

Kort door de bocht luidde het advies dat de raad meer kan focussen op die verbonden partijen waar zij wat te zeggen heeft en waar zij graag invloed op wil hebben. De gemeente is eigenaar en de verbonden partij hoort zich dus dienstbaar op te stellen richting de gemeente.

Download dit onderzoek (PDF)