Een bestuursrechtelijke analyse van de vraag wie de bevoegdheid heeft om namens de gemeenschappelijke regeling deze regeling aan te laten sluiten bij een andere gemeenschappelijke regeling. In dit geval ging het om de vraag of het bestuur van de gemeenschappelijke regeling De Kompanjie deze bevoegdheid had, dan wel de gemeenteraad van de daarbij aangesloten gemeente Veendam.

Download dit onderzoek (PDF)