Dr. John M. Smits

Dr. John M. Smits

Senior onderzoeker

John Smits (1962) is politicoloog en sinds 2006 directeur bij Arena Consulting. Hij heeft daarvoor gewerkt bij het (voormalige) ministerie van VROM, Deloitte, DHV en de Radboud Universiteit. In 1995 is hij aan de Universiteit van Tilburg gepromoveerd op sturingsvraagstukken bij de overheid. Hij richt zich de laatste jaren vooral op de besturing en inrichting van (samenwerkings)organisaties. Hij heeft onder meer evaluaties uitgevoerd naar de omgang met persoonsgegevens door de politie, de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en de stelsels van visitaties/collegiale toetsingen voor woningcorporaties en sociale werkbedrijven . Daarnaast adviseert hij overheden over de inrichting van bestuur en organisatie. Onder meer over de inrichting van omgevingsdiensten, de veiligheidszorg bij de overheid, samenwerking in de waterketen en besturing en organisatie van verbonden partijen. Over deze onderwerpen verzorgt hij ook masterclasses/gastcolleges en publiceert hij via verschillende media.