Mr. dr. Jan R. Lunsing

Mr. dr. Jan R. Lunsing

Bestuurslid / onderzoeker

Jan R. Lunsing is bestuurskundig onderzoeker en adviseur. Hij heeft ruime ervaring als onderzoeker voor rekenkamers, maar heeft ook gewerkt aan evaluatieonderzoeken voor provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 2015 promoveerde hij bij dr. Bas Denters aan de Universiteit Twente op De Kloof. Hier onderzoekt Lunsing de effectiviteit van drie interventies (referenda, wijziging in de welstandsprocedure en buurtbudgetten) die tot doel hebben de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen.

Onder de belangrijkste onderzoeken van Lunsing zijn Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen (2008) voor de gemeente Emmen. Beleving door burgers van bezwaar(2011) voor Binnenlandse Zaken, Burgers in de welstandsprocedure (2010) voor de rekenkamer van drie Friese gemeenten en het Kernenbeleid (2014) voor de rekenkamercommissie Westland (2014) en De Democratische Infrastructuur in Herindelingsgemeenten (2018) voor de VNG. Naast deze onderzoeken heeft hij ook advies gegeven aan raadsfracties, wethouders, burgemeesters en ambtenaren over hun rechten en hun rol in en rond de politieke arena. Dit was bijvoorbeeld in Tytskerksteradiel, Ooststellingwerf, Midden-Groningen en Veendam.

Jan R. Lunsing vanaf 2005 aangesloten als onderzoeker bij StiBaBo.  Daarnaast is Lunsing voorzitter van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe en lid van de referendumcommissie in Brunssum. Ook is Lunsing lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).