Stibabo heeft een dagprogramma ontwikkeld voor de training van nieuwe raadsleden. Het programma wordt verzorgd door prof. mr. Douwe Jan Elzinga en drs. Elias de Haan. In het middaggedeelte wordt ingegaan op de rollen van raad, college en burgemeester. Ook worden enkele specifieke thema’s behandeld, zoals geheimhouding, controle en informatie en verbonden partijen. Het avondgedeelte staat in het teken van integriteit. Welke eisen worden hier aan de raadsleden gesteld en hoe past een en ander in de meest actuele ontwikkelingen op dit punt? Het dagprogramma kan in uw gemeente zelf worden vorm gegeven. Voor nadere informatie kunt u bellen met Elias de Haan, tel. 06-22146097