Nieuwsbrief: Controle en Kaderstelling

Verstoring van beleidsprocessen Regelmatig ontvangt StiBaBo het verzoek van rekenkamer(commissie)s om onderzoek te doen naar de vraag of de gemeenteraad wel optimaal ‘in control’ is. Met andere woorden: is de raad in staat om de kaderstellende en controlerende functie adequaat te vervullen en – niet onbelangrijk – kan hij het gemeentelijk beleid voldoende helder uitleggen…