Welkom bij Stibabo

Bent u op zoek naar advies of wilt u de gang van zaken binnen uw ambtelijke organisatie grondig laten doorlichten? Dan biedt de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo) uitkomst. Wij voeren doelgerichte analyses uit en adviseren u bij het uitvoeren van toegewezen taken en het stroomlijnen van bezigheden. Daarnaast ondersteunen wij lokale en landelijke overheden, gemeenten, rekenkamers en andere soortgelijke instanties. Bij deze onderzoeken zetten wij junior-onderzoekers in, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zo een betere start op de arbeidsmarkt krijgen. Uiteraard onder deskundige begeleiding, zodat de kwaliteit van adviezen en rapporten gewaarborgd blijft.

Anchorman van Stibabo is Prof. mr. Douwe Jan Elzinga. Hij werkt samen met een team bevlogen en ervaren onderzoekers.

Bekijk ons team >

Wat is een algemene voorziening?

Wankele aanwijzingsbevoegdheid in WMO-2015

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Uitgangspunt is dat burgers op verzoek gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp. Er is dan geen onderzoek nodig. Wordt een maatwerkvoorziening aangevraagd dan moet worden onderzocht of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en moet er naar worden gekeken wat passend is. Duidelijk is dat een maatwerkvoorziening veel kostbaarder is dan een algemene voorziening (alleen al door het noodzakelijke onderzoek) en daarom moet veel aandacht worden geschonken aan een goed doordacht stelsel van algemene voorzieningen. Maar het mag ook weer niet zo zijn dat gemeenten voor een dubbeltje op de eerste rang gaan zitten en voor de toegang tot de maatwerkvoorzieningen te hoge drempels opwerpen. Maar wat zijn de precieze criteria?

Stibabo heeft bij de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo onderzoek verricht naar de Algemene Voorziening Schoonmaak. De wet blijkt voor meerdere uitleg vatbaar. Meer lezen? Zowel een samenvatting als het volledige onderzoek is te downloaden.

Bekijk onze onderzoeken en adviezen >

Bekijk alle items