Stichting voor

Beleidsanalyse en Bestuurs-ondersteuning

Welkom bij Stibabo

Bent u op zoek naar advies of wilt u de gang van zaken binnen uw ambtelijke organisatie grondig laten doorlichten? Dan biedt de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo) uitkomst. Wij voeren doelgerichte analyses uit en adviseren u bij het uitvoeren van toegewezen taken en het stroomlijnen van bezigheden. Daarnaast ondersteunen wij lokale en landelijke overheden, gemeenten, rekenkamers en andere soortgelijke instanties. Bij deze onderzoeken zetten wij junior-onderzoekers in, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zo een betere start op de arbeidsmarkt krijgen. Uiteraard onder deskundige begeleiding, zodat de kwaliteit van adviezen en rapporten gewaarborgd blijft.

Anchorman van Stibabo is Prof. mr. Douwe Jan Elzinga. Hij werkt samen met een team bevlogen en ervaren onderzoekers.

Afgeronde Onderzoeken

  • Alles
  • Afgerond
  • Energiebeleid
  • Gemeenten
  • Herindeling
Prof. mr. D.J. Elzinga; Drs. E. de Haan
Contra-expertise onderzoeksrapport “Bouwen aan de Barnseweg”
Rapport over het bestuurlijk handelen van de gemeente Barneveld en de rol van raadslid H.C. van den Brink
Marcel van Dam, Peter Castermiller, Thea van den Berg, Jan R. Lunsing, Michiel Herweijer (StiBaBo/PBLQ/Radboud Universiteit Nijmegen) (2015)
Bestuurskracht Nederlandse Gemeenten: adaptief vermogen
Adaptief vermogen, hulpbron bij meting bestuurskracht
mr. drs. J.R.Lunsing
Provincie Drenthe
Evaluatie Energiek Drenthe

Lopende Onderzoeken

  • Alles
  • Gemeenten
  • Lopend onderzoek
Auteur
Onderzoek de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraad
Ondertitel