Stichting voor

Beleidsanalyse en Bestuurs-ondersteuning

Welkom bij Stibabo

Bent u op zoek naar advies of wilt u de gang van zaken binnen uw ambtelijke organisatie grondig laten doorlichten? Dan biedt de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo) uitkomst. Wij voeren doelgerichte analyses uit en adviseren u bij het uitvoeren van toegewezen taken en het stroomlijnen van bezigheden. Daarnaast ondersteunen wij lokale en landelijke overheden, gemeenten, rekenkamers en andere soortgelijke instanties. Bij deze onderzoeken zetten wij junior-onderzoekers in, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zo een betere start op de arbeidsmarkt krijgen. Uiteraard onder deskundige begeleiding, zodat de kwaliteit van adviezen en rapporten gewaarborgd blijft.

Anchorman van Stibabo is Prof. mr. Douwe Jan Elzinga. Hij werkt samen met een team bevlogen en ervaren onderzoekers.

Stibabo Actualiteit

Nieuwsbrief: Controle en Kaderstelling

Verstoring van beleidsprocessen Regelmatig ontvangt StiBaBo het verzoek van rekenkamer(commissie)s om onderzoek te doen naar de vraag of de gemeenteraad wel optimaal ‘in control’ is. Met andere woorden: is de raad in staat om de kaderstellende en controlerende functie adequaat te vervullen en – niet onbelangrijk – kan hij het…

Lees meer

Afgeronde Onderzoeken

  • Alles
  • Afgerond
  • Gemeenten
  • Herindeling
Jan R. Lunsing, Elias de Haan, Jeen Everaarts, Vincent de Haan
Grip op verstoringen
Hoe reageert het gemeentebestuur op ongewenste omstandigheden?
Jan R. Lunsing en Priscilla Zetstra-van der Woude
Het verzet van Haren
Hoe Haren haar zelfstandigheid verloor
Prof. Dr. Douwe Jan Elzinga en Mr. Dr. Jan R. Lunsing
Glanerbrook
Informatievoorziening sportcomplex Sittard-Geleen

Onze Trainingen