Op 1 maart 2024 is de StiBaBo-Academie van start gegaan. Jarenlang verzorgde Elias de Haan trainingen en cursussen voor diverse opleiders en trainde uit dien hoofde in zowel Noord-Nederland als elders hele generaties nieuwe en ervaren ambtenaren. Recent heeft hij zijn trainingsprogramma overgeheveld naar StiBaBo en geïntegreerd in de trainingen en cursussen die door Douwe Jan Elzinga – eveneens langjarig – werden verzorgd voor provincies, gemeenten en waterschappen.

De directie van de StiBaBo-Academie is belegd bij Elzinga en De Haan.

Ieder jaar wordt een trainings- en cursusprogramma aangeboden, waarbij de ‘in-house’-formule het uitgangspunt vormt. Het aanbod varieert van een jaarlijks terugkerende ‘klas’ voor nieuwe en onervaren ambtenaren (‘onboarding’) om hen wegwijs te maken in de politiek-bestuurlijke context en hen van adequate politieke antenne te voorzien tot trainingen voor reeds langer functionerende beleidsambtenaren, integriteits- en ondermijningstrainingen, ‘coaching-on-the job’ etc.

Het bieden van maatwerk is een belangrijk uitgangspunt. Op onderdelen is er inzet van ervaren bestuurders en ambtenaren. In komende programma’s zullen eveneens ervaren en deskundige gastdocenten worden ingezet. En zoveel mogelijk wordt aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen en nieuwe denkwijzen in het decentraal bestuur. De trainingen zijn sterk interactief en de ‘in-house’-formule maakt het programma budgettair aantrekkelijk.

Het actuele programma treft u aan onder de kop Trainingen