Grip op verstoringen

Hoe reageert het gemeentebestuur op ongewenste omstandigheden?
Jan R. Lunsing, Elias de Haan, Jeen Everaarts, Vincent de Haan

StiBaBo heeft in samenwerking met de Rekenkamer van Zandvoort een geheel nieuw concept ontwikkeld om het functioneren van het gemeentebestuur te onderzoeken. Er wordt niet uitgegaan van beleid en gekeken in hoeverre dat efficiënt en effectief is, maar van verstoringen in dat beleid en hoe effectief en efficiënt het gemeentebestuur daarop reageert.

Wordt de verstoring snel gesignaleerd? Als de ambtelijke organisatie of het college ervan op de hoogte zijn, houden ze het dan onder de pet of informeren ze zo snel mogelijk de raad? Wordt er snel een oplossing gevonden? Dit soort vragen komen aan bod.

De gemeenteraad van Zandvoort was 12 oktober 2022 enthousiast. Er werd aan de onderzoekers een aantal indringende vragen gesteld, die blijkbaar naar tevredenheid zijn beantwoord want de raad heeft besloten dit onderwerp op te pakken in het presidium. Waarschijnlijk gaan ze een werkgroep vormen, die nagaat hoe zij beter kunnen omgaan met verstoringen.

Foto: fragment van voorzijde gemeentehuis Zandvoort

© Jan R. Lunsing

In de bijlage vindt u het bevindingenrapport. Als u ook interesse heeft in de conclusies en aanbevelingen of de bijlage tijdlijnen, dan kunt u contact opnemen met StiBaBo of met de Rekenkamer van Zandvoort.