Bijzonder onderzoek in Zandvoort

Verstoringen op het spoor

Voor de rekenkamer van Zandvoort onderzocht StiBaBo hoe de gemeente omging met verstoringen. Als de gemeente beleid uitzet kan er een verstoring ontstaan, waardoor de beleidsdoelen buiten beeld raakt. Het is cruciaal hoe de gemeente daarmee omgaat. Houdt het college of houdt de ambtelijke organisatie het probleem voor zich in de hoop dat ze het probleem zelf kunnen oplossen, of krijgt de raad tijdig zicht op de verstoring? En verder is het interessant om te kijken was, als de raad op de hoogte wordt gebracht, de reactie van de raad is.

En verder levert het onderzoek inzicht wat de bron van de verstoring is. Dat kan de markt zijn, onmogelijkheden in het beleid of zelfs de raad!