Burgers in het beleidsproces

Hoofdstuk 14 Overheidsbeleid (9e druk)
Jan R. Lunsing

Het handelen van de overheid moet niet alleen worden beoordeeld op effectiviteit, maar ook op legitimiteit. In een democratie betekent dit, dat ook burgers een rol is toebedeeld bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe burgers tijdens vijf verschillende deelprocessen van het beleidsproces de inhoud van het gevoerde beleid kunnen beïnvloeden.