De Nederlandse staat is ingericht als politieke democratie. Democratie wordt soms – ten onrechte – gedefinieerd als een politiek systeem waarbij de meerderheid beslist. Om te kunnen spreken van een democratie is meer nodig.  Hoogerwerf omschrijft de politieke democratie  “als een wijze van beleidsvorming, waarbij alle burgers de mogelijkheid hebben, het overheidsbeleid direct of indirect te beïnvloeden”. In een democratie zijn burgers niet alleen object, maar ook subject van het beleid(sproces). Burgers dragen of genieten niet alleen de gevolgen van overheidsbeslissingen, maar kunnen de totstandkoming, inhoud en uitvoering van het overheidsbeleid ook beïnvloeden. Op welke wijze dit kan plaatsvinden leest u in dit artikel.

Het hier gepubliceerde artikel is een hoofdstuk uit het boek Overheidsbeleid, dat u via deze link rechtstreeks bij Uitgever Wolters Kluwer kunt bestellen.

Download dit onderzoek (PDF)