Contra-expertise onderzoeksrapport “Bouwen aan de Barnseweg”

Rapport over het bestuurlijk handelen van de gemeente Barneveld en de rol van raadslid H.C. van den Brink
Prof. mr. D.J. Elzinga; Drs. E. de Haan

In april 2015 verscheen van de hand van prof. dr. J.H.J. van den Heuvel een onderzoeksrapport: ‘Bouwen aan de Barnseweg’, ‘Rapport over het bestuurlijk handelen van de gemeente Barneveld en de rol van raadslid H.C. van den Brink’. In dit rapport beziet Van den Heuvel op verzoek van de gemeente Barneveld of het handelen van gemeente en raadslid door de beugel kunnen. Het gaat daarbij om een verkooptransactie van een woning en tuingrond. De gemeente is daarbij betrokken vanwege verzoeken om splitsing van het bij de verkoop betrokken perceel. Het raadslid Van den Brink is betrokken omdat hij namens de kinderen de onderhandelende partij was, terwijl zijn kinderen de kopende partij waren. Raadslid Van den Brink heeft ons verzocht om het rapport van Van den Heuvel aan een contra-expertise te onderwerpen.