Doorwerking

van rekenkameronderzoeken in Ooststellingwerf
Douwe Jan Elzinga, Elias de Haan, Jeen Everaarts en Jan R. Lunsing

StiBaBo onderzocht in de drie OWO (Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf) gemeenten de doorwerking.

Bij het onderzoek naar doorwerking is gebruik gemaakt van het werk dat Gerritsen en Lemmens (2018) in opdracht van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) hebben geschreven. De normen die zij daarin aangeven zijn in overleg met de rekenkamer door StiBaBo iets gemoderniseerd.

De conclusie was dat de doorwerking in de regel op orde was. Eigenlijk is de achilleshiel van de doorwerking, dat de raden het moeilijk vinden om de aanbevelingen niet voetstoots aan te nemen. Een aanbeveling is immers een advies, waar de raad een politiek oordeel over moet geven. We zagen dat de raad soms zonder enige discussie de aanbevelingen overnam.

Er was wel verschil tussen de drie verschillende raden.