Veilig Thuis Haaglanden

Verhoudingen tussen partners in een gemeenschappelijke regeling
Rekenkamer Zoetermeer/StiBaBo

Binnen Veilig Thuis Haaglanden is Den Haag de gemeente die de helft van het geld levert en de helft van de inwoners heeft. Dit betekent dat de ge

meente ook het grootste belang heeft dat de organisatie goed functioneert. De raad van Zoetermeer  is bang dat dit betekent dat de organisatie de belangen van Den Haag laat prevaleren boven die van Zoetermeer. Hiervan is tijdens het onderzoek niets gebleken, maar wel is gebleken dat het voor ambtenaren van Den Haag moeilijk is te zien of dit al dan niet gebeurt. De overmacht van Den Haag kan worden voorkomen door de stemmacht van deze gemeente binnen VT Haaglanden te beperken. Dit gebeurt ook wel, maar vergeleken met Veilig Thuis organisaties waarin Rotterdam, Amsterdam en Groningen in zitten, heeft Den Haag de minste macht uit handen gegeven. Feitelijk bezit Den Haag nog vrijwel alle macht.

Dus hoewel het nu nog goed gaat, adviseert het rapport dat er moet worden nagedacht over hoe Den Haag over te halen toch nog meer van haar macht in te leveren.

Gemeenten van Haaglanden naar rato van het aantal inwoners.