DSC_3454witt

Drs. Elias de Haan

Onderzoeker, trainer

Elias de Haan is bestuurs- en beleidskundig adviseur en gecertificeerd Persoonsgericht Trainer. Hij heeft ruime ervaring in trainen en scholen van ambtenaren en bestuurders. Hij heeft onderzoek gedaan, adviezen gegeven en trainingen en workshops verzorgd voor uiteenlopende gemeenten, provincies, waterschappen en zbo’s. Daarbij heeft hij bij tientallen grotere en kleinere lokale overheden veel ervaring opgedaan met het duale bestuursmodel. Elias de Haan is ook raadslid en wethouder geweest. In die periode heeft hij leiding gegeven aan ambtelijke en bestuurlijke projectgroepen en gewerkt met diverse vormen van interactief beleid, waarbij zowel de positie van de raad als die van belanghebbende burgers uitvoerig aan de orde kwamen. Elias heeft na zijn bestuurlijke periode gewerkt als interim beleidsadviseur en procesbegeleider.

Doordat hij achtereenvolgens politieke, bestuurlijke en ambtelijke ervaring en kennis heeft opgedaan is hij als adviseur en onderzoeker in staat een bestuurs- en beleidsproces volledig te doorgronden, inclusief de uitdagingen en spanningen die deze op verschillende niveaus en in verschillende stadia met zich meebrengen. Elias is, als bestuurskundige, afgestudeerd in organisatiecultuur. In zijn vrije tijd is hij voorzitter en lid/onderzoeker van een drietal rekenkamercommissies en bestuurslid van de koepelorganisatie NVRR.