een

Jeen Everaarts

Jeen Everaarts

Onderzoeker en analist

Jeen Everaarts heeft ruime ervaring binnen de lokale overheid door een combinatie van beleidsonderzoek- en advies. Hij was jarenlang raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en secretaris van de  rekenkamercommissie Hoogeveen. Verder heeft hij aan uiteenlopende onderzoeken gewerkt. Zijn inzicht in politiek-bestuurlijke processen en juridische verhoudingen hebben ook de basis gelegd voor zijn onderzoekswerk.
De nadruk ligt daarbij op kwalitatief beleidsonderzoek.

Naast StiBaBo heeft hij eerder onderzoek gedaan voor onder meer de Noordelijke Rekenkamer. Zijn kwaliteit ligt in het nauwkeurig analyseren en reconstrueren van beleid en besluitvorming, en daaruit conclusies trekken ter verbetering van het bestuur. De vertaling van onderzoeksresultaten naar publieke verantwoording en legitimiteit heeft daarbij zijn bijzondere belangstelling.