Michiel2-300x261

Prof. dr. Michiel Herweijer

Onderzoeker

Michiel Herweijer (1955) verricht beleidsanalyses en evaluatieonderzoek. Hij is sinds 2011 als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij sinds november 2018 als docent publiek management verbonden aan de universitaire vestiging Friesland van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderwerpen waarover hij met regelmaat wordt geraadpleegd zijn: herindeling, ambtelijke fusies, bestuurskracht, rekenkameronderzoek, wetsevaluaties en intergemeentelijke samenwerking. Herweijer is onder meer de eindredacteur van Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap, tiende druk, 2021.