Jan R. Lunsing

Mr. dr. Jan R. Lunsing

Bestuurslid / onderzoeker / schrijver

Jan R. Lunsing is bestuurskundig en juridisch adviseur en onderzoeker. Hij heeft ruime ervaring als onderzoeker voor rekenkamers, maar heeft ook gewerkt aan evaluatieonderzoeken voor provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en bestuurskundig advies gegeven bij spanningen tussen raad en college of groepen ambtenaren.

In 2022 schreef hij samen met Priscilla Zetstra Het Verzet van Haren. Hierin is een nauwgezette reconstructie hoe een gemeente wordt gedwongen tot een fusie die door de meerderheid van haar bevolking en gemeenteraad niet wordt gewenst. Op grond van dit boek heeft Lunsing artikelen geschreven die gepubliceerd zijn in het Nederlands Juristenblad en in Bestuurswetenschappen. Twee jaar later verscheen Het Kleine Verschil Dat Alles Verandert, een boek over hoe mensen samenleven.

In 2015 promoveerde hij bij dr. Bas Denters aan de Universiteit Twente op De Kloof. Hier onderzoekt Lunsing de effectiviteit van drie interventies (referenda, wijziging in de welstandsprocedure en buurtbudgetten) die tot doel hebben de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen. Lunsing is daardoor specialist in de verhouding burger en openbaar bestuur.

Jan R. Lunsing vanaf 2005 aangesloten als onderzoeker bij StiBaBo.  Daarnaast is Lunsing voorzitter van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe, lid van de rekenkamers Almelo en Het Hogeland en lid van de referendumcommissie in Brunssum. Ook is Lunsing lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).