Rinus-Michels-13092018

Rinus Michels

Adviseur

Rinus Michels is als adviseur bij StiBaBo betrokken geweest bij diverse adviezen op het raakvlak van verhouding Raad en College. Heeft vele jaren bestuurlijke ervaring zowel op gemeentelijk niveau als bij organisatie op het gebied van (veiligheids)zorg, cultuur en onderwijs.  Hij is bestuurlijk mede verantwoordelijk geweest voor fusieprocessen in het  primair onderwijs . Vanuit zijn ervaringen als raadslid, wethouder en burgemeester kent hij de politiek bestuurlijke dynamiek van binnen uit..  Als burgemeester is hij ervaringsdeskundige als het gaat om de politiek, bestuurlijke en organisatorische processen van een herindeling.  Is als onafhankelijk voorzitter en adviseur betrokken bij het herindelingsproces van de gemeenten  Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Rinus Michels heeft, als onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk Platform Biblionet Groningen, bestuurlijk het transitieproces begeleid en mede vorm gegeven.