Coaching-on-the-job

Trainer(s): Drs. Elias de Haan

Stel, je krijgt de opdracht om een beleidsstuk te schrijven voor de gemeenteraad of het college van B&W. Je hebt genoeg expertise voor deze leuke klus en je overlegt de strategie met de wethouder. Je begint met een verkennende notitie, maar die wordt niet goed ontvangen in het college. Ook je tweede en derde plan-van-aanpak krijgen weinig enthousiasme. Je raakt een beetje ontmoedigd. Hoe ga je om met zo’n situatie?

Je belt StiBaBo. Wij helpen je in een paar sessies de juiste strategie te ontwikkelen. We bemoeien ons natuurlijk niet met de inhoud, jij bent immers de expert, maar bieden je wel een aantal methoden en technieken om je voorstellen vlot door college en raad te krijgen. Heb je nog weinig ervaring dan is het zaak om eerst samen in gesprek te gaan. Voor deze vormen van begeleiding zijn overigens vaak afdelings- of scholingsbudgetten beschikbaar.

Heb je belangstelling voor deze één-op-één begeleiding, neem dan vandaag nog contact met mij op. Elias de Haan: 06 22146097