Welkom bij Stibabo

Bent u op zoek naar advies of wilt u de gang van zaken binnen uw ambtelijke organisatie grondig laten doorlichten? Dan biedt de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo) uitkomst. Wij voeren doelgerichte analyses uit en adviseren u bij het uitvoeren van toegewezen taken en het stroomlijnen van bezigheden. Daarnaast ondersteunen wij lokale en landelijke overheden, gemeenten, rekenkamers en andere soortgelijke instanties. Bij deze onderzoeken zetten wij junior-onderzoekers in, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zo een betere start op de arbeidsmarkt krijgen. Uiteraard onder deskundige begeleiding, zodat de kwaliteit van adviezen en rapporten gewaarborgd blijft.

Anchorman van Stibabo is Prof. mr. Douwe Jan Elzinga. Hij werkt samen met een team bevlogen en ervaren onderzoekers.

Bekijk ons team >

Verbonden partijen veel te vrij

Gemeenteraden verliezen invloed en dat moet worden gekeerd. Wat kunnen we hieraan doen?

Het lijkt erop dat de discussie over verbonden partijen wordt geïntensiveerd. StiBaBo en BentoSpino BV hebben samen het afgelopen jaar een vijftal onderzoeken verricht naar de visie van gemeenteraden op de rol van hun gemeente in de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, het Recreatieschap, de GGD en andere samenwerkingsverbanden. Het geluid wordt sterker dat gemeenteraden zich buitenspel voelen staan. Dat verlengd lokaal bestuur de baas is van de lokale democratie. Als dat waar is, wat kan eraan worden gedaan?

Meer lezen over dit actuele onderwerp? Het volledige artikel lees je hier.

Daarnaast hebben we meer onderzoeken over dit onderwerp gepubliceerd, die allemaal direct te downloaden zijn.

Bekijk onze onderzoeken en adviezen >

Bekijk alle items