Welkom bij Stibabo

Bent u op zoek naar advies of wilt u de gang van zaken binnen uw ambtelijke organisatie grondig laten doorlichten? Dan biedt de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo) uitkomst. Wij voeren doelgerichte analyses uit en adviseren u bij het uitvoeren van toegewezen taken en het stroomlijnen van bezigheden. Daarnaast ondersteunen wij lokale en landelijke overheden, gemeenten, rekenkamers en andere soortgelijke instanties. Bij deze onderzoeken zetten wij junior-onderzoekers in, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zo een betere start op de arbeidsmarkt krijgen. Uiteraard onder deskundige begeleiding, zodat de kwaliteit van adviezen en rapporten gewaarborgd blijft.

Bekijk onze onderzoeken >

Prof. mr. Douwe Jan Elzinga

Naast de functie als huidige voorzitter van Stibabo is Douwe Jan Elzinga sinds 1985 hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde een tiental boeken op het terrein van staatsrecht, waaronder het gemeenterecht, regionaal bestuur, en bestuurlijke organisatie. Hij adviseerde nationale en decentrale overheden over allerlei uiteenlopende kwesties. Daarnaast was hij voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale Democratie en nam hij deel aan deel aan diverse andere commissies ter evaluatie of bijstelling van het overheidsbeleid. Bij het begeleiden van vele onderzoekers (promovendi en anderen) hanteert hij het motto: ‘Onderzoeksresultaten moeten toegankelijk en leesbaar zijn, waarbij complexiteitsreductie een vereiste is’. Naast al deze bestuurlijke activiteiten op het gebied van recht, bestaat het meest waardevolle deel van zijn prijzenkast uit drie elfstedenkruisjes die zijn behaald in de tochten van 1985, 1986 en 1997.

Bekijk ons team >

Bekijk alle items